Categories
News

อาหารเพื่อสุขภาพ บำบัดไอเรื้อรัง

อาหารเพื่อสุขภาพ บำบัดไอเรื้อรัง ในช่วงที่ภาวะอากาศเต็มไปด้วยฝุ่นจิ๋วเช่นนี้ หลายคนคงมีอาการไอบ้างแหละ ทั้งนี้เนื่องจากการไอเป็นกลไกการกำจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจอย่างหนึ่ง ซึ่งสิ่งแปลกปลอมที่ว่านี้เหมารวมไปถึงเชื้อโรคและเสมหะต่าง ๆ ด้วยนะคะ หลังสิ่งแปลกปลอมถูกกำจัดออกไปหมด อาการไอก็จะหายไป

Categories
News

อาหารเพื่อสุขภาพ กินอย่างไร ให้ห่างไกลโควิด!

อาหารเพื่อสุขภาพ กินอย่างไร ให้ห่างไกลโควิด! สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสของเรา ยังอยู่ในช่วงที่น่าเป็นห่วง ซึ่งหลายคนที่ต้องออกไปทำงานอาจจะต้องระมัดระวังตัวเองมากขึ้น ยิ่งบ้านไหนมีเด็กหรือมีผู้สูงอายุ ยิ่งต้องระวัง เพราะการป้องกันเชื้อโรคตัวนี้ ยังไม่มีการรักษาที่แน่นอน เพราะเป็นโรคที่อุบัติใหม่ ทำให้การรักษาอาจจะไม่สามารถป้องกันได้ 100 % ในช่วงที่เชื้อไวรัสโควิด-19 กำลังระบาด เรื่องการรับประทานอาหาร ก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะเชื้ออาจจะปนเปื้อนมากับอาหารได้

Categories
News

เมนูอาหารทางสายยาง สำหรับผู้ป่วยโรคอ้วน

เมนูอาหารทางสายยาง สำหรับผู้ป่วยโรคอ้วน ในปัจจุบันอาหารมีอยู่หลากหลายรูปแบบ หน้าตาน่ารับประทาน เป็นที่น่าสนใจอยู่หลายแบบ และอาหารที่นิยมรับประทานนั้นมักจะมีโทษมากกว่าประโยชน์ จะมีประโยชน์อย่างเดียวนั้นคืออร่อยติดใจทำให้อยากรับประทานอีก ประชาชนชาวไทย ในปัจจุบัน ประสพปัญหาโรคอ้วนลงพุงอยู่มาก