Categories
News

จัดฟันบางนา: สัญญาณเตือน ควรรักษารากฟัน

จัดฟันบางนา: สัญญาณเตือน ควรรักษารากฟัน การรักษารากฟัน ก็คือการรักษาการติดเชื้อที่เกิดขึ้นกับโพรงประสาทฟันจากแบคทีเรียที่อยู่ในช่องปาก โดยการตัดโพรงประสาทฟัน หรือเนื้อเยื่อขนาดเล็กที่อยู่ใจกลางฟัน เมื่อทำการตัดส่วนที่ติดเชื้อหรืออักเสบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะทำความสะอาด จัดรูปทรงและอุดปิด การรักษารากฟันจะช่วยให้ไม่ต้องทำการถอนฟันจริงตามธรรมชาติออก เพราะผลกระทบจากการถอนฟันนั้นมีมากมายกว่าการรักษาให้แข็งแรงต่อไปแน่นอน