Categories
News

จัดฟันบางนา: ฟันขาวอยู่ได้นานเท่าไหร่

จัดฟันบางนา: ฟันขาวอยู่ได้นานเท่าไหร่ หลายคนอยากมีฟันที่ขาวสะอาด ดูสวยเป็นธรรมชาติ แต่ด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันและพฤติกรรมการรับประทานอาหาร จึงอาจจะทำให้เรามีฟันที่เหลือง ดูไม่สะอาด ไม่สวยงาม และทำให้เกิดความไม่มั่นใจเวลายิ้ม ปัญหา ฟันเหลืองนั้น ถือเป็นปัญหาหนักอกหนักใจของใครหลายๆ คน และอาจจะทำให้รู้สึกไม่มั่นใจเวลาที่ต้องยิ้ม เพราะรอยยิ้มที่สดใส ฟันที่ขาวสว่าง ดูสะอาด นับเป็นบุคลิกภาพที่ดูดี เป็นที่ประทับใจเมื่อต้องพบปะพูดคุย

Categories
News

จัดฟันบางนา: ฟันส่งสัญญาณ ถึงเวลาควรจัดฟัน

จัดฟันบางนา: ฟันส่งสัญญาณ ถึงเวลาควรจัดฟัน เชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะเคยสงสัยว่าลักษณะฟันของตนเองนั้น ควรจัดฟันหรือสามารถจัดฟันได้หรือไม่ นั่นถือว่าเป็นปัญหายอดนิยมอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้มีลักษณะฟันผิดปกติเพียงเล็กน้อยไม่กล้าที่จะมาทำการจัดฟันกับทันตแพทย์ เพราะคิดว่าไปก็คงเสียเวลาเพราะทันตแพทย์คงไม่ทำให้

Categories
News

จัดฟันบางนา: สัญญาณเตือน ควรรักษารากฟัน

จัดฟันบางนา: สัญญาณเตือน ควรรักษารากฟัน การรักษารากฟัน ก็คือการรักษาการติดเชื้อที่เกิดขึ้นกับโพรงประสาทฟันจากแบคทีเรียที่อยู่ในช่องปาก โดยการตัดโพรงประสาทฟัน หรือเนื้อเยื่อขนาดเล็กที่อยู่ใจกลางฟัน เมื่อทำการตัดส่วนที่ติดเชื้อหรืออักเสบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะทำความสะอาด จัดรูปทรงและอุดปิด การรักษารากฟันจะช่วยให้ไม่ต้องทำการถอนฟันจริงตามธรรมชาติออก เพราะผลกระทบจากการถอนฟันนั้นมีมากมายกว่าการรักษาให้แข็งแรงต่อไปแน่นอน